Meer bereiken voor energie en klimaat in Europa

H2- en CO2-transport door de Delta Rhine Corridor als uniek grens­over­schrijdend infrastructuur­project

We willen allemaal een betrouwbare levering van klimaat­vriendelijke energie. Hiervoor zijn goede ideeën, geëngageerde bedrijven en passende politieke randvoorwaarden nodig. Dit alles komt samen in het Delta Rhine Corridor (DRC) project.

BASF, Gasunie, OGE en Shell hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin hun intentie is vastgelegd om gezamenlijk de ontwikkeling van een grensoverschrijdend pijpleidingsysteem op een kosteneffectieve, schaalbare en flexibele manier mogelijk te maken en te coördineren en de risico's te verminderen.

Door het DRC-project wordt vanaf 2028 enerzijds CO2 getransporteerd om het elders op te slaan. Anderzijds worden CO2-vrij of CO2-arm geproduceerde waterstof als energiedrager of grondstof aan klanten langs de route geleverd.

Het Delta Rhine Corridor project is een waar Europees infrastructuurproject. We willen dit project samen met andere partners en met politieke en maatschappelijke steun realiseren. De Nederlandse overheid ziet de maatschappelijke meerwaarde van de Delta Rhine Corridor. Zij heeft de ontwikkeling van de Delta Rhine Corridor in Nederland daarom benoemd als project van nationaal belang. Op 26 mei startte het Nederlandse vergunningsproces voor dit ruimere initiatief.

De DRC-projectpartners willen in deze corridor de infrastructuur voor waterstof- en CO2-transport realiseren. Het transport van mogelijk andere producten in dezelfde corridor zou door andere partijen moeten worden ontwikkeld.

Schematische weergave
 • H2-leiding
 • CO2-leiding
 • mogelijke uitbreiding
 • locaties
 • H2-transport
 • H2-productie
 • CO2-opslag

Nieuws

Het DRC-project

Idee en ambities

Duitsland en Nederland willen tegen 2045 respectievelijk 2050 klimaatneutraal zijn. Beide landen hebben meer CO2-arme waterstof nodig dan er in eigen land geproduceerd kan worden. Het doel van het DRC-project is om CO2 uit Duitsland en Nederland te transporteren naar CO2-opslagplaatsen in de Noordzee en eventuele CO2-afnemers. Daarnaast moet CO2-arme waterstof via het importpunt Rotterdam aan de industrie in Nederland en Duitsland worden geleverd.

Daarmee wil het DRC-project bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van industrie, innovatie en arbeidsplaatsen in Nederland en Duitsland.

Doelstellingen van het Delta Rhine Corridor Project

De projectpartners willen meehelpen om de klimaatdoelstellingen van de EU, Nederland en Duitsland te bereiken. Ook de koppeling en mogelijke synergieën van het DRC-project met andere in Nederland of Duitsland geplande netwerken zullen worden geëvalueerd.

Het potentieel:

 • toegang tot schone – CO2-vrije of CO2-arme geproduceerde – waterstof en CO2-transport naar CO2 opslagplaatsen mogelijk maken
 • jaarlijks meerdere miljoenen tonnen CO2 minder in de atmosfeer uitstoten; vooral in de cement-, chemische, staal-, afval- en energieindustrie
 • de concurrentiepositie van de industrie in Noordwest-Europa behouden en verbeteren
 • de betrouwbaarheid van de energievoorziening vergroten en de energieafhankelijkheid van Russisch aardgas verminderen
 • de energietransitie versnellen

De partners

“Op weg naar netto nul emissies zetten we alle zeilen bij en betreden we nieuwe wegen: consequent grensoverschrijdend en sectoroverschrijdend, in samenwerking met klanten en de politiek – dat is ook waar het Delta Rhine Corridor-project voor staat.”

Dr. Marco Richrath, Senior Vice President Chemicals & Products Europe, Shell

“Wij ontwikkelen en implementeren infrastructuur­oplossingen om de economie koolstofvrij te maken - de Delta Rhine Corridor is een belangrijk project om dit grens­over­schrijdend te realiseren.”

Dr. Jörg Bergmann, 
CEO, OGE

“Gasunie transformeert van gastransportbedrijf naar energie-infrastructuuronderneming. Behalve aardgas vervoeren we straks ook waterstof, CO2, warmte en groen gas. De Delta Rhine Corridor is een belangrijke stap in de realisatie van een grensoverschrijdend en duurzaam energiesysteem.”

Hans Coenen, Lid van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor Business Development en Deelnemingen, N.V. Nederlandse Gasunie

“Voor onze transitie naar een klimaatneutrale chemische productie is de aanleg van een waterstoftransportnetwerk in Duitsland en Europa hard nodig. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor transport en opslag van moeilijk te vermijden CO2-uitstoot gedurende een overgangsperiode.”

Dr. Lars Kissau, President Net Zero Accelerator, BASF SE

Vragen

Wat is het DRC-project?
 

Het DRC-project is een uniek, grensoverschrijdend en bovenregionaal infrastructuurproject tussen Nederland en Duitsland dat decarbonisatie via een waterstofpijpleiding en een CO2-pijpleiding mogelijk wil maken. Het doel is om deeltrajecten van de pijpleiding in Nederland en Duitsland zo vroeg mogelijk in gebruik te nemen (vanaf 2028).

De Nederlandse overheid onderzoekt momenteel het voornemen om niet alleen waterstof- en CO2-pijpleidingen in de Delta Rhine Corridor te realiseren, maar ook andere pijpleidingen en gelijkstroomverbindingen tussen Rotterdam en de Duitse grens. De DRC-Projectpartners BASF, Gasunie, OGE en Shell richten zich alleen op de ontwikkeling van waterstof- en CO2-infrastructuur in de corridor. Als andere infrastructuur in deze corridor politiek zouden worden gesteund, dan zouden deze door andere bedrijven moeten worden ontwikkeld.

 Lees meer over het Delta Rhine Corridor in Nederland.

Welke waterstof moet worden getransporteerd?
 

Het doel is om het transport van CO2-arme en CO2-vrije waterstof door de leiding mogelijk te maken.

Wat is de huidige status van het project?
 

Begin 2024 hebben BASF, Gasunie, OGE en Shell een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin hun intentie is vastgelegd om gezamenlijk de ontwikkeling van een grensoverschrijdend pijpleidingsysteem op een kosteneffectieve, schaalbare en flexibele manier mogelijk te maken en te coördineren en de risico's te verminderen.

Welke aansluitmogelijkheden biedt de geplande CO2-leiding in het DRC-project voor de CO2-opslaginfrastructuur?

In principe moet elke CO2-opslaglocatie bereikbaar zijn via de huidige en toekomstige infrastructuur in de Rotterdamse haven. Concreet moet de geplande CO2-leiding van het DRC-project worden aangesloten op het Aramis-transportsysteem en de bijbehorende CO2-opslagplaatsen.

Ik ben geïnteresseerd in het DRC-project – met wie kan ik contact opnemen?
 • In Duitsland kunt u contact opnemen met OGE.
 • In Nederland kunt u contact opnemen met Gasunie.


Voor meer informatie over de ontwikkeling van het DRC-project voor kooldioxide:

 • In Duitsland kunt u contact opnemen met OGE.
 • In Nederland kunt u contact opnemen met Gasunie.

contact

Vervoer in Duitsland

Als u contact wilt opnemen voor H2- en/of CO2-transport in Duitsland, neem dan contact op met OGE.

H2 Vervoer  CO2 Vervoer

Vervoer in Nederland

Als u contact wilt opnemen voor H2- en/of CO2-transport in Nederland, neem dan contact op met Gasunie.

H2 en CO2 Vervoer